Huisoppas op maat

Klik hier voor het artikel als PDF bestand.

 

Een persoonlijke aanpak om onbezorgd op vakantie te kunnen gaan

Huisoppas op maat

Ondanks het huidig economisch klimaat blijven we op vakantie gaan. We laten ons huis en daarmee gepaard onze huisdieren en waardevolle bezittingen niet graag onbemand achter. Er wordt, helaas, vaak ingebroken als huizen langdurig leeg staan gedurende de vakantieperiodes. Daarnaast is het zoeken naar de juiste oppas voor huisdieren vaak geen evidente klus. De heer Withuis bedacht een aantal jaar geleden een schitterende en steeds vaker gebruikte oplossing.

Persoonlijke aanpak

Velen gaan deze zomer op vakantie. Wij zijn benieuwd naar de werking van huisoppas.nl. Hoe vinden we de geschikte huisoppasser? Hoe melden we ons aan met ons eigen huis en onze dieren, waarvoor we oppas zoeken? We willen onbezorgd kunnen vertrekken. Vindt de huisoppasser ons adres een fijne vakantieplek? Keren wij gebruind terug naar een verzorgd huis met kwispelende honden en spinnende katten? Iedereen moet zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken. We nemen contact op met de heer Withuis en gaan een enthousiast gesprek aan met een ervaren oppasser.

Een zevental jaar geleden begint de heer Withuis, van oorsprong horeca-ondernemer, met ʻeen hobbyʼ. Hij brengt huisoppassers in contact met mensen die een oppas voor hun huis en haard zoeken. "In een wereld van vluchtige contacten, wantrouwen, misbruik en diefstal stijgt de vraag snel. Hoe onveiliger mensen zich voelen, hoe vaker er op ons beroep wordt gedaan. Of men heeft een complex schema om dieren ondergebracht te krijgen, als men op vakantie wil". Samen met zijn vrouw startte hij de internetsite huisoppas. nl op. Wanneer iemand een huisoppasser wil, bezoekt de heer Withuis eerst de familie of het bedrijf in kwestie. De persoonlijke aanpak van de heer Withuis, werpt zijn vruchten af. Huisoppas.nl heeft ondertussen een netwerk van een kleine honderd vaste ʻoppashuizenʼ en enkele honderden oppassers. Populair bij de oppassers zijn natuurlijk een huis met zwembad of tennisbaan, maar ook een landelijk gelegen boerderij.
Withuis: "Een persoonlijke kennismaking is heel belangrijk in onze branche. Mensen gaan op vakantie en willen kunnen genieten. Dit begint bij het huis onbezorgd te kunnen achterlaten. De klik tussen de klant en de oppasser is allesbepalend. Op papier kan een oppasser er naar wens uitzien, maar in realiteit kan het tegenvallen. Het omgekeerde gebeurt ook: de oppasser ziet het dagelijks wandelen met een varkentje niet helemaal zitten". Helemaal gratis is de service niet. Www.huisoppas.nl krijgt voor de verleende diensten een dagvergoeding van 24 euro, exclusief btw. "Voor een beetje deftige kennel betaalt u gemakkelijk 15 euro per dag per dier en dan wordt er nog niet op je villa gepast", aldus Withuis.

De oppasser

Wat klein en zeer lokaal begon, is uitgegroeid tot een serieus netwerk van een enige honderden betrouwbare, grondig doorgelichte, oppassers en een honderdtal oppasvillaʼs. De heer Withuis laat het CV van oppaskandidaten checken door een beveiligingsbedrijf en staat op een bewijs van goed zedelijk gedrag. Ook beschikt elke oppasser over een eigen familiale verzekering.

De typische oppasser is een
oud-militair of een
oud-politieagent

Het profiel van oppasser varieert. De typische oppasser is een oud-militair of een oud-politieagent. Daar waar de traditionele persoon zestig plus en gepensioneerd was, melden zich steeds vaker vijftigers die vervroegd met pensioen zijn gegaan. Ook ondernemers die hun zaak succesvol verkocht hebben of jonge gezinnen, met een klein budget voelen zich geroepen tot deze vorm van hulpverlening. Hulpverlening die tegelijkertijd vakantie is, wordt als zeer prettig ervaren. De oppasser is er even tussenuit, in een vaak luxe omgeving. Huisoppas wordt gezien als de vakantie waar ze niet voor hoeven te betalen.

Het oppashuis

De oppashuizen bevinden zich vaak in het hogere marktsegment en zijn gelegen in diverse landen, op aantrekkelijke locaties. "We hebben oppashuizen in Zandvoort, Brugge en Knokke maar ook in Bodrum, Turkije". Ze zijn veelal royaal en beschikken soms over een zwembad, tennisbaan en een mooie tuin. Huiseigenaren kunnen hun huisdieren thuislaten en maken heldere afspraken met de oppasser. Schemaʼs met uitlaat- en voederuren worden best van tevoren duidelijk opgesteld. Er werd in het verleden al op paarden, koeien en kippen gepast, hoewel honden en katten de meest voorkomende oppasdieren zijn. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden om extra werk te doen, zoals bijvoorbeeld het uitmesten van paardenstallen. Dit gebeurt uiteraard tegen een bepaalde vergoeding. Oppassers moet het oppassen zien als het gratis resideren in een luxe onderkomen waar tegenover minimale verplichtingen staan.

Bijzondere situaties

We spreken met een oppasser die de organisatie vond via een artikel in een krant. Het fi nanciële aspect was voor hem niet belangrijk. Wel het feit dat hij een interessante stad kon verkennen vanuit een huis dicht in de buurt. "Het leven een beetje spannender maken, was mijn doel". Vorig jaar verbleven de oppasser en zijn echtgenote in een villa met zwembad en sauna op een groot domein. Ze pasten er met veel plezier op vier honden en gingen wandelen en fi etsen. Dit jaar pasten ze op een historisch pand te Brugge. Het pand is eigendom van de staat. Het oppaswerk moest degelijk zijn. "Withuis belt je meteen na aankomst in de oppaswoning. Achteraf vraagt hij telkens om een kort verslag". Dit doet hij om elk misverstand te voorkomen en uiteraard wordt ook de huiseigenaar gevraagd of hij tevreden is over het geleverde werk.

Er zijn altijd verhalen die van de standaardprocedure afwijken. Zo kwam er onlangs het verzoek voor oppassers voor een woonboot te Utrecht. "De vraag was om een paar keer per dag met twee boxers in een roeibootje naar wal te varen. Dat is weer eens wat anders", lacht Withuis. "Het is eigenlijk een beetje ruilhandel. Onze oppassers komen ontspannen terug van een oppasweekje en onze klanten van hun vakantiebestemming. Als iedereen tevreden is, zijn wij in onze opzet geslaagd".