Voorwaarden voor huisoppassers

Meestal is het gebruik van de (aantrekkelijke en/of luxueuze) locatie, voor de huisoppasser voldoende beloning, voor de geringe werkzaamheden welke verricht moet worden.

Er zijn huisoppasopdrachten waarbij de dagelijks verlangde werkzaamheden een zodanig beslag op de tijd leggen dat een vergoeding voor deze werkzaamhede redelijk is. De hoogte van vergoedingen in deze situaties worden in onderlinge samenspraak vooraf bepaald en de overeengekomen vergoedingen worden rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de huisoppassers geregeld.

Daadwerkelijk ingezet worden als huisoppasser, is geheel afhankelijk van de wensen van onze relaties, welke een huisoppasser zoeken. "Huisoppas.nl" vervult hierin een adviserende rol, maar de cliënten beslissen uiteindelijk, naar welke huisoppasser hun voorkeur uitgaat.

Privacy

De meeste opdrachtgevers wensen volledige privacy en geven ons geen toestemming om de opdracht in een openbare advertentie te tonen. De gegevens van de opdrachten welke niet getoond worden, zullen naar de daarvoor in aanmerking komende in ons register ingeschreven huisoppassers per email worden verzonden.

Rechten en plichten

Een voor alle partijen succesvolle en probleemloze tijdelijke bewoning is gebaat bij een vooraf opgesteld en uitgebreid protocol waarin de rechten en plichten van zowel de huisoppasser als de opdrachtgever duidelijk zijn vastgelegd. Elk protocol dient exact toegesneden te zijn voor elke afzonderlijke situatie, waarin regels onderling kunnen afwijken.

Huisoppassers kunnen bij ziekte of persoonlijke problemen direct rekenen op hulp en ondersteuning uit de organisatie. Indien nodig wordt direct gezorgd voor betrouwbare vervanging als onmiddelijke beëindiging van de tijdelijke bewoning het gevolg is van persoonlijke calamiteiten van de, op dat moment aanwezige, huisoppasser.