Tips voor huisoppassers

Hieronder zijn een aantal tips, maar ook voorwaarden voor huisoppassers opgesomd.

Tip 1

Ter vermijding financiele risico's is het hebben van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor huisoppassers een voorwaarde.

Tip 2

Een halve dag, (of enkele uren) voor vertrek van de opdrachtgever aanwezig zijn, voor instructies voor o.a. beheersing alarm, sleutels, en verdere informatie omtrent het pand zoals plant-tuin-huisdierverzorging, keukenapparatuur, overname van tel.nummers en adressen van plaatselijke politie en brandweer en/of personen in de omgeving, waar bij calamiteiten een beroep op gedaan kan worden.

Tip 3

Geen mensen inviteren i.v.m. de privacy van eigenaar en geen privacy gevoelige gegevens aan derden verstrekken over eigenaar/opdrachtgever.

Tip 4

Dient 's avonds in de woning aanwezig te zijn.

Tip 5

Alleen gebruik maken van die apparatuur en ruimtes welke vooraf met opdrachtgever zijn overeengekomen.

Tip 6

Vooraf afspraken maken over het gebruik of niet gebruiken van linnengoed.

Tip 7

De te gebruiken apparatuur en ruimtes ordelijk en schoon houden.

Tip 8

Bij beëindiging van de tijdelijke bewoning volledig verslag uitbrengen waarbij eventueel ontstane schades ook vermeld en omschreven worden.

Tip 9

Een voor alle partijen succesvolle en probleemloze tijdelijke bewoning is gebaat bij een vooraf opgesteld en uitgebreid protocol waarin de rechten en plichten van zowel de huisoppasser als de opdrachtgever duidelijk zijn vastgelegd. Elk protocol dient exact toegesneden te zijn voor elke afzonderlijke situatie, waarin regels onderling kunnen afwijken.