Online aanmeldformulier

Om huisoppasser te worden dient u een online formulier in te vullen. Wanneer u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een mailtje met de verdere gang van zaken. Indien u het bezwaarlijk vindt om een online formulier in te vullen, neem dan telefonisch contact met ons op. Zorg dat uw gegevens correct worden ingevoerd.

Bij inschrijving dient € 15,- administratie kosten te worden voldaan op bankrekeningnummer: NL90RABO0128061618 t.n.v. 'huisoppas Nederland'.

*
*
*
*
*
*
*
U kunt met huisoppas aanvangen vanaf:
 [ calendar ]
*